Termes i condicions

Els següents termes i condicions regulen les operacions de venda del lloc web www.gastournomic.com.
Fer una reserva implica l’acceptació dels termes i condicions de venda que a continuació s’exposen.

DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS OFERTATS

1.GASTOURNOMIC es compromet a descriure els serveis de forma acurada, incloent-hi totes les dades de què disposa que donen una aproximació de la realitat.

2. Els productes oferits en cada servei poden variar de la descripció oferida a la web, però sense oferir un gran canvi en el contingut global de l’activitat.

3. Si es té alguna al·lèrgia és necessari comunicar-ho amb antelació. GASTOURNOMIC no es farà responsable per qualsevol problema derivat.

4. Els horaris, durades aproximades i nombre de participants de les activitats estan descrits a la pàgina web.

5. Totes les activitats començaran a l’hora indicada al web, recomanem arribar com a mínim 5 minuta abans de l’inici.

6. No es permetrà la consumició d’alcohol als menors de 18 anys, podent participar en les activitats on es consumeixi.

7. Els menors de 18 anys hauran d’anar acompanyats d’un responsable legal.

PREUS

1. Els preus de cada servei són els indicats al web, llevat d’error. GASTOURNOMIC es reserva el dret de modificar els preus en cas d’error tipogràfic, pujades de preus dels proveïdors, nous impostos o situacions similars.

2. Tots els preus inclouen l’IVA.

RESERVES

1. Per reservar cal indicar el seu nom, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte en el moment de la reserva.

2. Per a una reserva amb èxit l’usuari ha de formalitzar-la mitjançant el pagament d’una paga i senyal mitjançant un dels sistemes de pagament disponibles i es farà efectiva si el cost del servei ha estat abonat al compte del Proveïdor pels processos de pagament establerts.

PAGAMENTS

1. GASTOURNOMIC informarà dels sistemes de pagament a cada usuari de forma personalitzada un cop hi hagi demanat la reserva de l’activitat.

2. GASTOURNOMIC accepta pagaments per transferència bancaria o PayPal.

3. Si realitza el pagament mitjançant compte Paypal es considera que ha donat consentiment vàlid sempre que faci clic a “Pagar”, “Continua” o un altre botó de les seccions del lloc web de PayPal o els fluxos de pagament de PayPal que permeten enviar una ordre de pagament després que hagi enviat la informació correcta d’identificació (correu electrònic i contrasenya) i hagi iniciat sessió correctament al seu compte PayPal.

PayPal és una de les formes més segures de comprar a Internet, ja que no necessita compartir les dades de les seves targetes o compte bancari. Els pagaments es realitzen a l’instant mitjançant aquest sistema, i en escollir aquesta forma de pagament veurà especificat el mail de pagament via PayPal per realitzar l’operació que és info@gastournomic.com.
Aquest sistema de pagament PayPal podria estar subjecte a una comissió sobre el total de la comanda.
Per realitzar el pagament amb qualsevol targeta bancària autoritzada mitjançant el sistema de Paypal no cal que l’usuari estigui registrat com a client Paypal (amb un usuari o contrasenya Paypal). Podent fer el pagament amb la via alternativa que proposa PayPal des de la seva web i on haurà d’omplir les dades personals que el sistema de PayPal necessiti per processar la comanda. Aquestes dades no són en cap cas emmagatzemats per GASTOURNOMIC, sent el procés de compra responsabilitat de PayPal.

4. Quan es realitzi el pagament de la reserva o la totalitat de l’activitat s’ha d’indicar le nom de l’usuari que va facilitar a GASTOURNOMIC i la referència de l’activitat.

5. GASTOURNOMIC envia un correu electrònic de confirmació a l’usuari, amb les dades de la reserva, aquest correu s’envia a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari durant el procés de registre. Aquest correu no és rebut.

6. El correu electrònic de confirmació que envia GASTOURNMIC té caràcter de Bono. El personal / col·laboradors de GASTOURNOMIC poden demanar imprès el Bono per gaudir de l’activitat en el moment d’entrar. Aquest bo no té caràcter nominatiu.

POLÍTICA DE CANVIS I CANCEL·LACIÓ

1. Qualsevol canvi o cancel·lació d’una reserva s’ha d’efectuar amb 2 dies (48 hores) d’antelació.

2. Si l’usuari cancel·la la reserva amb més de 48 hores d’antelació, abans de la data reservada, GASTOURNOMIC reemborsarà l’import total de la quota pagada, excepte la paga i senyal.

3. Si l’usuari cancel·la la reserva amb menys de 48 hores d’antelació, abans de la data reservada, si us plau contactar sempre amb GASTOURNOMIC a través de qualsevol dels medis de la pàgina de contacte.

4. Una reserva pot ser cancel·lada per l’usuari a través de qualsevol dels medis de la pàgina de contacte.

5. La paga i senyal mai serà retornada en cas de cancel·lació per part de l’usuari, a no ser que GASTOURNOMIC ho consideri oportú.

5. Si per raons tècniques, organitzatives, no cobrir places mínimes, de força major o d’altre tipus GASTOURNOMIC no pot proporcionar els seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar d’altres dates o bé es reemborsaran les tarifes vigents, segons el desig de l’usuari.

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per qualsevol dubte, consulta o incidència pot posar-se en contacte amb GASTOURNOMIC mitjançant correu electrònic a info@gastournomic.com