Avís legal

Avís Legal

Propietat web
En compliment de la Llei 7/1996, de 15 de gener TITULO III CAPITULO II consultar aquí i d’acord amb l’exigència de l’article 40 de la citada Llei. *Gastournomic informa de les següents dades; *Gastournomic és titular del website WWW.GASTOURNOMIC.COM. amb CIF 38129266G i domicili fiscal c/*Ayrton Senna 8 08160 Montmeló. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@gastournomic.com i el telèfon 696258311

Usuari i Règim de Responsabilitats
La navegació, accés i ús pel website de *Gastournomic confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines de *Gastournomic, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de *Gastournomic proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per *Gastournomic per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb l’emplenament dels formularis esmentats.

– L’ús de de la informació, serveis i dades ofertes per *Gastournomic contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

Política d’Enllaços i Exempcions de Responsabilitat

*Gastournomic no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

*Gastournomic declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, *Gastournomic no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions
*Gastournomic es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant referent als continguts de la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podrien realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Serveis de Contractació per Internet
Certs continguts de la website de *Gastournomic contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per *Gastournomic.

Propietat Intel·lectual
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a *Gastournomic Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de *Gastournomic.

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 : La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/